Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΝΑ ΒΑΡΑΘΡΟΝ ΜΕ 7000 ΠΤΩΜΑΤΑ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑ
ΕΝΑ ΒΑΡΑΘΡΟΝ ΜΕ 7000 ΠΤΩΜΑΤΑ

ΚΑΛΥΒΙΑ (Ιδιαιτ. ανταπόκρισις).
Κοντά στο Μοναστήρι του Αγ. Γεωργίου των Καλυβιών Φενεού, είναι το μεγάλο βάραθρο που οι χωριανοί μας το θεωρούσαν απύθμενον. Το βάραθρον αυτό, ο ηρωικός ΕΛΑΣ το εχρησιμοποίησε για ομαδικό τάφο χιλίαδων Ελλήνων εθνικιστών, τους οποίους οι Εαμοκομμουνιστική συμμορία χωρίς λόγο εξετέλεσε. Όταν οι χωρικοί των γειτονικών χωριών απαλλάγησαν από την τρομοκρατίαν του ΕΛΑΣ, κατέβηκαν εις το βάραθρο λαο ευρέθησαν προ του ανατριχιαστικού και φρικαλέου θεάματος πτωμάτων, τα οποία υπολογίζονται από 5 μέχρι 7,000. Σχεδόν όλαι αι εκτελέσεις στο βάραθρο εκείνο έγιναν μέχρι το τέλος Ιουλίου 1944, ήτοι πολύ προ της στάσεως του Δεκεμβρίου και ακόμη προ της Συμφωνίας του Λιβάνου.
Τα ατυχή θύματα της Εαμοκομμουνιστικής θηριωδίας οδηγούνταν στο μέρος εκείνο δεμένα εις πλείστας περιπτώσεις άνευ ουδεμίας έστω και υποτυπώδους ανακρίσεως. Εκεί εληστεύοντο, αφαιρουμένων όλων των ενδυμάτων και υποδημάτων των και παντούς τιμαλφούς των, μεθ’ δ εξετελούντο κατά τον αγριώτερον και απανθρωπότερον τρόπον, έναντι των οποίων ωχριούν τα βασανιστήρια των στρατοπέδων συγκεντρώσεως της Χιτλερικής τρομοκρατίας εν Γερμανία. Όπως ήσαν δεμένα τα ατυχή θύματα εκτυπώντα στο κεφάλι με το εσκαρδοστούμπι ή το κλάμπανο του δεσπότη όπως έλεγαν το βαρύδι της καμπάνας του μοναστηριού και μετά τούτο ή πεθαμένους ή ζωντανούς τους έβαζαν και τους έσπρωχναν προς το βάραθρον. Κατά τας ημέρας των εκτελέσεων και ύστερα από αυτές, επί πολλές ώρες, πολλάκις δε και επί ημέρας ηκούοντο εκ του βάθους του βαράθρού αι οιμωγαί των μη καιρίως  πληγέντων θυμάτων των «ελευθερωτών μας». Την τύχην αυτήν υπέστησαν και γυναίκες και παιδάκια αθώα.
Προτείνουμε να καταβληθή πάσα δυνατή ενέργεια ώστε όταν ανασυρθούν τα πτώματα εκ του βαράθρου να  παρίσταται και διεθνής επιτροπή να διαπιστώσει και τον τρόπο της εκτελέσεως και το μέγεθος της συμφοράς  που επέβαλε στον τόπο μας η αγριότης της «λαϊκής δημοκρατίας», ούτως ώστε να παύσουν οι φαρισαϊσμοί των κομμουνιστών του ΕΑΜ, οι οποίοι μη δυνάμενοι να δικαιολογήσουν τα εγκλήματα της Δεκεμβριανής στάσεως, τώρα τελευταία  προσποιούνται ότι τα καταδικάζουν, ωσάν πριν από το Δεκέμβριο και καθ’όλην την διάρκειαν της δράσεως των να μην είχαν κάμει τα ειδεχθέστερα εγκλήματα, μπροστά στα οποία η Ιστορία του ανθρώπου θα σταθεί με δέος.
Πιθανώς, να μη ευνοή τας καταγγελίας αυτάς το πνεύμα της Βάρκιζας, εν ονόματι του οποίου «αι ελευθερωταί μας» ουρλιάζουν, επειδή τάχα στον τόπο μας ασκείται τρομοκρατία από μας που κλαίμε τους προσφιλείς μας και τα ουρλιάσματά τους αυτά τα μετέφεραν και έξω της Ελλάδος.


Δρ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου