Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΩΝΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ

Φονευθέντων και εκτελεσθέντων ιδιωτών εν Νιγρίτη κατά τη συμμοριακήν επίθεσιν κατά της Πόλεως Νιγρίτης την 21 – 22 Ιουλίου 1947

Α/Α
Ονοματεπώνυμον
Πατρώνυμον
Ηλικία
Παρατηρήσεις
1
Μαντζούνη
Ευδοκία
Βασίλειος
27
Σφαγιασθείσα διά μαχαίρας
2
‘’
Χρυσάνθη
Στέργιος
12
             ‘’                             ‘’
3
‘’
Ελένη
‘’
40
             ‘’                             ‘’
4
‘’
Χρυσούλα
Κων/νος
67
             ‘’                             ‘’
5
Μαντζούνης
Κων/νος
Στέργιος
5
Σφαγιασθείς                 ‘’
6
Μαρκαβήλας
Δημήτριος
Ιωάννης
52
Εκτελεσθείς διά πυρ. όπλου
7
Μαρκαβήλα
Ευαγγελία
Δημήτριος
22
Εκτελεσθείσα          ‘’           ‘’
8
‘’
Φανή
Δημήτριος
51
              ‘’                       ‘’            ‘’
9
Φακή
Ελένη
Νικόλαος
34
              ‘’                      ‘’            ‘’
10
Φακής
Αργύριος
Νικόλαος
13
Εκτελεσθείς             ‘’           
11
‘’
Μάριος
‘’
10
              ‘’                      ‘’           ‘’
12
Σούλας
Διονύσιος
Αθανάσιος
48
Δι’ αυτομάτου καί διά μαχαίρας
13
Σούλα
Στεργιανή
συζ. Διονυσίου
40
              ‘’                              ‘’
14
Σούλας
Αλέξανδρος
Διονύσιος
12
              ‘’                              ‘’
15
Σούλα
(αβάπτιστον θήλυ)


              ‘’                              ‘’
16
Κασαδέλη
Αναστασία
Ευριπίδης
14
              ‘’                              ‘’
17
Φράγκου
Ευφροσύνη
Γεώργιος
63
              ’                              ‘’
18
‘’
Αθανασία
‘’
34
              ‘’                              ‘’Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου