Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2015

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΣ ΩΜΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΔΙΑ ΤΑΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΣ ΩΜΟΤΗΤΑΣ

ΑΙ ΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΙΕΡΕΩΝ ΚΑΙ Η ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
Η Α. Μακαριότης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Δαμασκηνός εξεδήλωσε τον βαθύν πόνον δια την σκληράν και όλως άδικον μεταχείρισιν, την οποίαν υφίσταται εις χριστιανικόν Κράτος υψηλός λειτουργός του Υψίστου, ο Πριμάτος της Ουγγαρίας Καρδινάλιος Μιντζέντυ, δια την οποίαν αισθάνεται το χρέος να διαμαρτυρηθή εντόνως. Τίποτε το εκπληκτικόν δεν παρουσιάζει δι’ημάς τους Έλληνας η μεταχείρισις του Πριμάτου της Ουγγαρίας, προσέθηκεν ο Μακαριώτατος, εκ μέρους των οπαδών της κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας, διότι εδώ, εις την Ελλάδα, προηγήθησαν και εξακολουθούν συντελούμενα τα φρικτότερα των εγκλημάτων, όπως η γενοκτονία δια της αρπαγής χιλιάδων Ελληνόπαιδων, δια την οποίαν απηυθύναμεν προ πολλού προς όλον τον πεπολιτισμένον κόσμον, έντονον διαμαρτυρίαν, όπως οι εκτελέσεις και δη δια σταυρώσεως εκατοντάδων ιερέων, αι δεδηλώσεις Ιερών Ναών και τόσα άλλα πάσης φύσεως εγκλήματα.

Όσον θλιβερά και αν είναι η παρωδία της δίκης του Πριμάτου της Ουγγαρίας, έχει αυτή και την αγαθή της όψιν, διότι δίδει την αφορμήν είς τον χριστιανικόν κόσμον ώστε να διεγερθή το αίσθημα της αμύνης των ιερών του και να φέρη αυτόν πλησιέστερον προς τον Θεόν, όπου και μόνον υπάρχει ελευθερία, αληθινή χαρά της ζωής και ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου